Списък на децата, класирани в първи клас за учебната 2018-2019 г

Уважаеми родители, класираните в първи клас деца можете да проследите в списъкТУК

Каним родителите на всички бъдещи първокласници на родителска среща на 7 юни – четвъртък от 18:00 часа.

Записването, чрез представяне на Удостоверение за завършена подготвителна група, е на 5 и 6 юни от 8:00 до 16:00 часа в стая 213 при Я. Пецова – зам. директор.

Разпределението по класове и класните ръководители ще бъдат обявени на родителската среща на 7 юни.