Monthly Archives: юни 2020

През учебната 2019/2020г.  СУ „ Никола Й. Вапцаров“  получи безвъзмездна финансова помощ по проект „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен […]
вх № Име вх № Име вх № Име 1 Ева Ив. Д. 34 Кейти Хр. Андр. 67 Божидар Кр. Мл. 2 Дамян М. Д. 35 Никол Н. Д. 68 Александър Г. Ст. 3 Пресиан Ст. Гр. 36 Дариан В. […]