Yearly Archives: 2020

През учебната 2020/21 учебна година СУ „Н. Й. Вапцаров“, кандидатства и беше одобрено по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на МОН за създаване на интерактивна площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата. По програмата се осигуряват […]
„Доставка в СУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Силистра за учебната 2020/2021 година на закуски за подпомагане на учениците в І – ІV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици от І- ІV клас, включени в целодневното обучение”. Документите можете да намерите […]
През учебната 2019/2020г.  СУ „ Никола Й. Вапцаров“  получи безвъзмездна финансова помощ по проект „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен […]
вх № Име вх № Име вх № Име 1 Ева Ив. Д. 34 Кейти Хр. Андр. 67 Божидар Кр. Мл. 2 Дамян М. Д. 35 Никол Н. Д. 68 Александър Г. Ст. 3 Пресиан Ст. Гр. 36 Дариан В. […]
Уважаеми ученици и родители на страницата „Документи“/“Списък на услуги, предоставяни от Средно училище „Никола Й. Вапцаров““ са публикувани заявления за полагане на изпити от Националните външни оценявания в VІІ и Х клас: по чужд език в края на VІІ клас […]
Резултати от областния кръг на олимпиадата по география и икономика  5 клас – ТУК 6 клас – ТУК 7 , 9, 10-12 клас – ТУК Резултати от областния кръг на олимпиадата по гражданско образование 1-4; 5-8; 9-12 клас – ТУК […]
Заповед за определяне датите на националните външни оценявания за ІV, VІІ, Х клас и график на дейностите организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване. – ТУК   […]