Резултати от областните кръгове на олимпиади, проведени в СУ „Н. Вапцаров“