Резултати от областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“, проведена на 29 .02.2020 г.