Обновени кабинети

В началото на новата година можем да се похвалим с обновените кабинети за допълнителна подкрепа и логопедично подпомагане. От 3 януари в СУ „Н. Вапцаров“ вече са назначени и училищен психолог, ресурсен учител и училищен логопед. С много ентусиазъм и желание те се включиха в работата по обновяването на кабинетите. Финансирането е от училищния бюджет и от средствата, събрани на Коледния благотворителен базар. Припомняме, че заедно успяхме да съберем 1653 лв.