Заявления за полагане на изпити от НВО VІІ и Х клас

Уважаеми ученици и родители на страницата „Документи“/“Списък на услуги, предоставяни от Средно училище „Никола Й. Вапцаров““ са публикувани заявления за полагане на изпити от Националните външни оценявания в VІІ и Х клас:

  1. по чужд език в края на VІІ клас
  2. по чужд език  в края на Х клас
  3.  по информационни технологии в края на Х клас