Заповед за утвърждаване на работа в електронна среда