Свободни места в І клас след първо класиране

edf

Средно училище „Н. Вапцаров“ обявява 6 шест свободни места в І клас.

Желаещите родители могат да запишат бъдещите първокласници, представяйки оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група в детската градина. Записването става в стая 213 на училището.