Blog Full Width

Окончателен протокол на допуснатите ученици за участие в националния кръг на олимпиадата по гражданско образование 2021 година ТУК […]
Протокол за резултатите на учениците от областен кръг на олимпиада по история и цивилизации/я – ТУК Протокол на учениците от VII клас, допуснати до участие в Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации през учебната 2020/2021 година – ТУК […]
Списък на учениците от ІV клас, допуснати за участие в националния кръг на  олимпиадата „Знам и мога“ през учебната 2020-2021 година – ТУК Резултати от арбитрирането на писмените работи на учениците от IV клас, предложени от областните комисии за участие в […]
Резултати от областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за ученици от ІV клас – ТУК Резултати от областния кръг на олимпиадата по Философия – ТУК Резултати от областния кръг на олимпиадата по История и цивилизации/я – ТУК       […]
Дарение на стойност 350 британски лири получи СУ „Никола Й. Вапцаров“. Дарението е от художничката Валерия Нямцова-Георгиева, която е бивша възпитаничка на училището и ще бъде използвано за организиране на традиционния пролетен хепънинг на изкуствата на училище „Никола Вапцаров“. Valeriya […]
През учебната 2020/21 учебна година СУ „Н. Й. Вапцаров“, кандидатства и беше одобрено по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на МОН за създаване на интерактивна площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата. По програмата се осигуряват […]
„Доставка в СУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Силистра за учебната 2020/2021 година на закуски за подпомагане на учениците в І – ІV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици от І- ІV клас, включени в целодневното обучение”. Документите можете да намерите […]
През учебната 2019/2020г.  СУ „ Никола Й. Вапцаров“  получи безвъзмездна финансова помощ по проект „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен […]