Author: Средно училище Никола Вапцаров

Уважаеми ученици и родители на страницата „Документи“/“Списък на услуги, предоставяни от Средно училище „Никола Й. Вапцаров““ са публикувани заявления за полагане на изпити от Националните външни оценявания в VІІ и Х клас: по чужд език в края на VІІ клас […]
Резултати от областния кръг на олимпиадата по география и икономика  5 клас – ТУК 6 клас – ТУК 7 , 9, 10-12 клас – ТУК Резултати от областния кръг на олимпиадата по гражданско образование 1-4; 5-8; 9-12 клас – ТУК […]
Заповед за определяне датите на националните външни оценявания за ІV, VІІ, Х клас и график на дейностите организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване. – ТУК   […]
 СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА VІІІ – ХІІ КЛАС УЧЕБНА 2019 / 2020 ГОДИНА    СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА VІІІ КЛАС Профил „Обществени науки“ № Учебен предмет Автор Издателство 1 Български език Колектив БГ учебник 2 Литература Колектив БГ учебник 3 […]
  Уважаеми родители на седмокласници,  ТУК можете да се запознаете с графика на дейностите по приемането на учениците в неспециализирани училища за учебната 2018-2019 г., съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование. […]
Средно училище „Н. Вапцаров“ обявява 6 шест свободни места в І клас. Желаещите родители могат да запишат бъдещите първокласници, представяйки оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група в детската градина. Записването става в стая 213 на училището. […]