Седмично разписание

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ:

1 и 2 клас                                             3 – 12 клас

1 час – 8:20 – 8:55                                   8:00 – 8:40

2 час – 9:05 – 9:40                                  8:50 – 9:30

3 час – 10:00 – 10:35                            10:00 – 10:40

4 час – 10:50 – 11:25                             10:50 – 11:30

5 час – 11:40 – 12:15                              11:40 – 12:20

6 час – 12:30 – 13:05                            12:30 – 13:10

7 час –          –                                           13:20 – 14:00

 

І СРОК
Седмично разписание 1 -4 клас – ТУК

Седмично разписание прогимназиален етап – ТУК

Седмично разписание на гимназиален етап – ТУК

Заповед за организация на учебния ден, както и ваканциите през учебната 2017-2018 година можете да видите –ТУК