Профил на купувача

2021

НОВО!

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

„Доставка в СУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Силистра за учебната 2021/2022 година на закуски за подпомагане на учениците в –І-ІV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици от І- ІV клас включени в целодневното обучение”

Декларация – ТУК

ДокументиТУК

(за да изтеглите документите ползвайте браузъра Microsoft Edge)
2020 г.
ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА „Доставка в СУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Силистра за учебната 2020/2021 година на закуски за подпомагане на учениците в –І-ІV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици от І- ІV клас включени в целодневното обучение”

Договор и и документи – ТУК

ДОГОВОРИ – ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка – ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ – 25 март 2020 г.

За откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка – договаряне без предварително обявяване „Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Силистра за учебната 2020/2021 г. по обособени позиции“ – ТУК

Заявки по класове:

1 клас – ТУК

2 клас –ТУК

3 клас –ТУК

4 клас –ТУК

5 клас –ТУК

6 клас – ТУК

7 клас – ТУК

2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ – 6 ноември 2019 г.

За набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищно мляко“, поради получен отказ от фирма „Лактоком“ ЕООД с изх №135/04.11.2019 г. – ТУК

ЗАПОВЕД

за определяне на доставчици по схемите “ Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 г. ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод„ и „Училищно мляко” за учебните 2019г./2020г.,  2020г./ 2021г. и 2021г./2022г.  ТУК

2016 година

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ от ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С Предмет: ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА СОУ „Н.Й. Вапцаров“, ГР.СИЛИСТРА

ПОРЪЧКА- СПЕЦИФИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

Борсов договор

Информация за сключен договор

Поръчка – спецификация към договор за борсово представителство

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА, СОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПЛАЩАНИЯ, ЗД Обществени ПОРЪЧКИ


2015 година

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ от ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С Предмет: ДОСТАВКА НА ГОТОВО ПРИГОТВЕНА ХРАНА-КЕТЪРИНГ ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-VIII КЛАС В СОУ „Н.Й. вапцаров“, ГР.СИЛИСТРА

Публична покана

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9044973

Протокол от заседание на Комисията

Договор с избраната фирма изпълнител

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ от ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С Предмет: „ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I- I V КЛАС В СОУ“ Н.Й. ВАПЦАРОВ „, ГР.СИЛИСТРА“

Публична покана

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9044974

Протокол от заседание на Комисията

Договор с избраната фирма изпълнител


2014 година

СОУ „Н.Й.Вапцаров“, обявява обществена поръчка за избор на изпълнител По реда на глава VIIIА от Закона за обществени поръчки с предмет: „ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I- I V КЛАС В СОУ“ Н.Й. вапцаров “ , ГР.СИЛИСТРА “

Публична покана -. Стр 1, стр. 2, стр. 3

Приложение към публична покана №9032134

Протоколи от заседание на Комисията за обществени поръчки:

Протокол 1, Протокол 2, Протокол3

ДОГОВОР за доставка на английски английски закуски за учениците От 1 до 4 клас в СОУ „Никола Вапцаров“.

СОУ „Н.Й.Вапцаров“, обявява обществена поръчка за избор на изпълнител По реда на глава VIIIА от Закона за обществени поръчки с предмет: „ДОСТАВКА НА ГОТОВО ПРИГОТВЕНА ХРАНА-КЕТЪРИНГ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV III КЛАС В СОУ“ Н.Й. ВАПЦАРОВ „, ГР.СИЛИСТРА“

Публична покана – стр.1, стр.2, стр3

Приложение към Публична покана № 9032133

Протокол – стр 1, стр 2, стр 3, стр. 4

ДОГОВОР за доставка на английски английски Готово приготвена храна – кетъринг за учениците от 1-8 клас в СОУ „Никола Вапцаров“ – Силистра