Правилници и програми

Стратегия за развитие на Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ – ТУК

Правилник за дейността на Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ – ТУК

Етичен кодекс на Средно училище „Никола Вапцаров“ – ТУК

Условия и ред за организиране и провеждане на формите на обучение – ТУК

Правила за отпускане на стипендии – ТУК и ТУК