Планове

Годишен план за дейността на Средно училище „Никола Вапцаров“ – ТУК 

Училищни учебни планове за учебната 2018 – 2019 година:

  1. 1- 3 клас – ТУК 
  2. 4 клас – ТУК  
  3. 5 – 9 клас – ТУК
  4. 10 клас Профил „Хуманитарен“ – ТУК
  5. 11клас Профил „Хуманитарен“ – ТУК
  6. 11 клас Непрофилирана подготовка – ТУК
  7. 12 клас Профил „Хуманитарен“ – ТУК

Приети форми на обучение за учебната 2018 – 2019 година – ТУК