Материална база

Средно училище „Никола Вапцаров“ разполага с отлично оборудвани класни стаи и кабинети. Всяка паралелка има собствена класна стая, а за най-малките ученици са оборудвани и отделни игротеки. В стаите на класовете от начален и гимназиален етап са монтирани компютри, монитори и проектори, за да могат да се използват електронни ресурси в обучението.

класната стая на 3б клас                                                  класната стая на 8а клас                                  класната стая на 10а клас

 

класната стая на 3а клас                                                                 класната стая на 7а клас                                       класната стая на 11б клас

11б клас

В училището функционират и три самостоятелни мултимедийни кабинета, предназначени за класовете от прогимназиален етап.

Разполагаме и с три отлично обзаведени компютърни кабинета, в които се провежда обучението по информационни технологии, информатика и компютърно моделиране.

Обучението по физическо възпитание и спорт се осъществява в три спортни зали – физкултурен  салон (волейбол и баскетбол), Зала 2 – тенис на маса и фитнес, салон – за най-малките ученици, обордуван с подходящи спортни уреди и пособия.

Обедното хранене на децата от 1 до 4 клас се осъществява в две самостоятелни трапезарии.

През лятото на 2018 година училището, съвместно с английската благотворителна организация LightSource Charity ремонтира и обнови 20 класни стаи, трапезария, коридори и фоайета, като направи учебната среда още по-позитивна и приятна за учениците.

Балетната зала

Обновената столова

Централното фоайе на първия етаж

Компютърният кабинет на най-малките

Любимо място за отдих – фоайето на 3 етаж

Обичам моето училище! – фоайето на  1 етаж