Бюджет

БЮДЖЕТ 2023

БЮДЖЕТЕН ПЛАН ЗА 2023 г. – ТУК

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2023 г.  – ТУК и ТУК

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2023 г – Отчет на бюджета към 30.06.2023

Отчет за средства от ЕС към 30.06.2023

Корекции на бюджета към 30.06.2023

БЮДЖЕТ 2022

БЮДЖЕТЕН ПЛАН ЗА 2022 г. – ТУК

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2022 г. – ТУК

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2022 г – ТУК

Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2022 г – ТУК

Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2022 г – ТУК и  ТУК

 

БЮДЖЕТ 2021

БЮДЖЕТЕН ПЛАН ЗА 2021 г. – ТУК

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2021 г. – ТУК

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2021 – ТУК

Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2021 –ТУК

Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2021 –ТУК

БЮДЖЕТ 2020

БЮДЖЕТЕН ПЛАН ЗА 2020 г. – ТУК

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2020 г. – ТУК

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2020 г. – ТУК 

Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2020 г. – ТУК

Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2020 г. – ТУК

БЮДЖЕТ 2019

БЮДЖЕТЕН ПЛАН ЗА 2019 г. – ТУК

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2019 г. ТУК

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2019 – ТУК

Корекция на бюджета към 30.06.2019 – ТУК

Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2019 – ТУК

Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2019 – ТУК