Учебен календар

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

01.11.2017 – 05.11.2017. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна І-ХІІ клас
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:
21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:
07.02.2018 г. – за I – XIІ клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:
15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V – VII клас (16 учебни седмици)
30.06.2018 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2018 г. – IX – XI клас (18 учебни седмици)