Учебен календар

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 годин

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл.                         есенна

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл.                         коледна

30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл.                         междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.                         пролетна за І – ХІ клас

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.                        пролетна за XII клас

2. Неучебни дни

19.05.2021 г.                                                          ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г.                                                          втори ДЗИ

25.05.2021 г.                                                          неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г.                                                          НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г.                                                         НВО по математика в края на VII и на Х клас

3. Начало на втория учебен срок

04.02.2021 г.                                                          I – ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок

14.05.2021 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021) І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни  дейности)
14.06.2021 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)