Свободни места в паралелките

СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

1 клас (три паралелки) – 3 свободни места

2 клас (три паралелки) – няма свободни места

3 клас (три паралелки) – няма свободни места

4 клас (четири паралелки) – 2 свободни места

Обявените свободни места в начален етап са до достигане на максимума пълняемост на паралелките – 22 деца.

5 клас (три паралелки) – 9 свободни места

6 клас (три паралелки) – 15 свободни места

7 клас (четири паралелки) – 20 свободни места

Обявените свободни места в прогимназиален етап са  до достигане на максимума от 26 ученици в паралелка.

8 клас – няма свободни места

9 клас – 4свободни места

10 клас – няма свободни места

11 клас – 10 свободни места

Обявените свободни места в гимназиален етап са  до достигане на максимума от 26 ученици в паралелка.