ХVІ Национална олимпиада по гражданско образование в СУ „Н. Вапцаров“ 28-30 април 2023

От 28 до 30 април СУ „Н. Вапцаров“ бе домакин на ХVІ издание на Националната олимпиада по гражданско образование. 80 ученици от цялата страна се състезаваха в четири възрастови категории. Младите хора разработват и осъществяват граждански проекти, които представят пред своите връстници и национално жури. Гимназистите имаха и втора задача – писмен анализ на актуален граждански казус.

„Проектите на децата и младежите впечатляват с енергия, гражданска чувствителност, солидарност и креативност. С малки, но ефективнти стъпки те адресират както наболели проблеми като насилието и подкрепата на хора в неравностойно положение, така и пренебрегвани досега проблеми като зависимостта от мобилни устройства или светлинното замърсяване. Гражданският кураж, находчивост и реалната промяна, постигната от проектите, представени на националния кръг на олимпиадата, потвърдиха необходимостта и важността на гражданското образование като път към хуманизиране и демократизиране на образователната среда и обществото ни.“ – това споделиха членовете журито на сайта на Софийския факултет.

А ние като домакини можем само да благодарим за прекрасната атмосфера, която създадоха всички млади, слънчеви хора, които гостуваха в училището ни и да си пожелаем „ДО НОВИ СРЕЩИ!“