Свободни места в 1 клас

Уважаеми родители, след първо класиране и записването на първокласници, СУ „Н. Вапцаров“ обявява 5 свободни места в паралелките 1 клас.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Оригинал на Удостоверението за завършена подготвителна група в ДГ.