Резултати от областните олимпиади по география и икономика и гражданско образование

Резултати от областния кръг на олимпиадата по география и икономика 

5 клас – ТУК

6 клас – ТУК

7 , 9, 10-12 клас – ТУК

Резултати от областния кръг на олимпиадата по гражданско образование

1-4; 5-8; 9-12 клас – ТУК