Прием

СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

1 клас (три паралелки) – 2 свободни места

2 клас (три паралелки) – 1 свободни места

3 клас (три паралелки) – 2 свободни места

4 клас (три паралелки) – 4 свободни места

Обявените свободни места в начален етап са до достигане на максимума пълняемост на паралелките – 22 деца и допустимото надвишаване – 2 деца (общо 24 деца в паралелка).

5 клас (три паралелки) – 9 свободни места

6 клас (три паралелки) – 15свободни места

7 клас (четири паралелки) – 10 свободни места

Обявените свободни места в прогимназиален етап са  до достигане на максимума от 26 ученици в паралелка.

8 клас – 3 свободни места

9 клас – няма свободни места

10 клас – 8 свободни места

11 клас – 4 свободни места

Обявените свободни места в гимназиален етапетап са  до достигане на максимума от 26 ученици в паралелка.