Графици и заповеди

Правилник за организиране на пропускателния режим в СУ „Н. Вапцаров“ – ТУК

Заповед за организация на учебния ден 2019-2020 г.  – ТУК

Заповед за определяне формите на обучение през учебната 2019/2020 год.ТУК

Заповед за определяне организацията и изпитни сесии с ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020год. – ТУК

График за консултации на учителите по учебни предмети през първия учебен срок на учебната 2019/2020 година-

График за провеждане на консултация с родители през първия учебен срок на учебната 2019/2020 година –

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение –

График за провеждане на поправителни изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение