Графици и заповеди

Правилник за организиране на пропускателния режим в СУ „Н. Вапцаров“ – ТУК

Заповед за организация на учебния ден 2018-2019 г.  – ТУК

Заповед за определяне на придружаващи учители на пътуващите ученици с училищния автобус през I срок на  2018-2019 г. – ТУК

Заповед за определяне формите на обучение през учебната 2018/2019 год.ТУК

Заповед за определяне организацията и изпитни сесии с ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 год. – ТУК

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение редовна сесия ноември 2018 г. – ТУК

График за провеждане на втория час на класа за учебната 2018-2019 г. – ТУК

График за консултации на учителите по учебни предмети през първия учебен срок на учебната 2018/2019 година- ТУК

График за провеждане на контролни работи през І-ви срок на 2018/2019 учебна година – ТУК

График за провеждане на класни работи през І-ви срок на учебната 2018/2019 г. – ТУК

Ново!   График за провеждане на поправителни изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение – ТУК 

График за провеждане на поправителни изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение.  Втора поправителна сесия, януари 2019 г. – ТУК