Blog Full Width

Мира Липкова от 4а клас ще представя област Силистра на националния кръг на интердисциплинарното състезание за четвъртокласници „Знам и мога“ в София на 31 март. Мира бе класирана на първо място в областния кръг и това ѝ дава правото на […]
“Мартеничка с кауза” предложиха на общинските съветници от Силистра ученици от СУ “Никола Й. Вапцаров”, по време на провеждане на редовната сесия на Общинския съвет в града. Във фоайето на общинската администрация децата продаваха изработени от тях мартеници в полза […]
В началото на новата година можем да се похвалим с обновените кабинети за допълнителна подкрепа и логопедично подпомагане. От 3 януари в СУ „Н. Вапцаров“ вече са назначени и училищен психолог, ресурсен учител и училищен логопед. С много ентусиазъм и желание те […]
1 Аксу Надеждов Фердов 2 Александър Свиленов Стойчев 3 Алексис Кенет Обинна Медже 4 Андреа Добринова Калинова 5 Андреяна Теодорова Иванова 6 Веселин Димитров Димитров 7 Виктор Асев Златев 8 Виктория Тихомирова Тодорова 9 Габриела Георгиева Маринова 10 Данаил Димитров […]
1. Български език – Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева и Борислав Борисов – Издателство „Просвета“ 2. Литература – Кирил Топалов, Ангел Малинов, Издателство „Просвета плюс“ 3. Английски език – колективна заявка 4. Математика – Т. Витанов, издателство „Анубис“ 5. […]