8 клас

Уважаеми родители и ученици,

Важно е сега да направите правилния избор. Важно е сега да фокусирате бъдещата цел и начина за достигането й. Средното образование е стъпало и възможност за кандидатстване и получаване на висше образование—път към успешна кариера.

През учебната 2018-2019. в СУ „Никола Вапцаров“ ще се извърши прием в една паралелка Профил „Обществени науки“ с 29 ученика.

БАЛООБРАЗУВАНЕ: утроените точки от теста по БЕЛ + точките от теста по математика + преобразувани в точки оценки по История и цивилизация и География и икономика от Свидетелството за основно образование.

ЦЕЛИ НА  ОБУЧЕНИЕТО

* Формиране на езикова, географска и историческа култура, както и на гражданска   позиция, като ключови компетенции за развитие на пълноценна дейност в училище, в бита и на бъдещето работно място.

*  Съобразяване на учебния процес с интересите на учениците.

* Формиране на чуждоезикови компетенции в часовете за интензивно изучаване на английски език.

* Подготовка за успешно полагане на ДЗИ и кандидатстване във ВУЗ.

График на дейностите за прием на ученици в неспециализирани училища за учебната 2018-2019 г. ТУК

Работно време на Училищната комисия по приема и записването на ученици в VІІІ клас за учебната 2018-2019 г., назначена със Заповед №1005/11.04.2018 на Директора на училището:

от 4 юли до 30 юли 

8:00 – 16:00 часа,

втори етаж – кабинет 211