Резултати от  областните кръгове на олимпиадите „Знам и мога“ за ученици от ІV клас, Философия и История и цивилизации

Резултати от областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за ученици от ІV клас – ТУК

Резултати от областния кръг на олимпиадата по Философия – ТУК

Резултати от областния кръг на олимпиадата по История и цивилизации/я – ТУК