Свободни места в паралелките

СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

2 клас (три паралелки) – 3 свободни места

3 клас (три паралелки) – 3 свободни места

4 клас (три паралелки) – 2 свободни места

Обявените свободни места в начален етап са до достигане на максимума пълняемост на паралелките – 24 деца.

5 клас (три паралелки) – 8 свободни места

6 клас (три паралелки) – 9 свободни места

7 клас (четири паралелки) – 15 свободни места

Обявените свободни места в прогимназиален етап са  до достигане на максимума от 26 ученици в паралелка.

10 клас – 4 свободни места

11 клас – 1 свободно място

Обявените свободни места в гимназиален етап са  до достигане на максимума от 26 ученици в паралелка.