Monthly Archives: март 2021

Протокол за резултатите на учениците от областен кръг на олимпиада по история и цивилизации/я – ТУК Протокол на учениците от VII клас, допуснати до участие в Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации през учебната 2020/2021 година – ТУК […]
Списък на учениците от ІV клас, допуснати за участие в националния кръг на  олимпиадата „Знам и мога“ през учебната 2020-2021 година – ТУК Резултати от арбитрирането на писмените работи на учениците от IV клас, предложени от областните комисии за участие в […]
Резултати от областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за ученици от ІV клас – ТУК Резултати от областния кръг на олимпиадата по Философия – ТУК Резултати от областния кръг на олимпиадата по История и цивилизации/я – ТУК       […]