Yearly Archives: 2020

Уважаеми ученици и родители на страницата „Документи“/“Списък на услуги, предоставяни от Средно училище „Никола Й. Вапцаров““ са публикувани заявления за полагане на изпити от Националните външни оценявания в VІІ и Х клас: по чужд език в края на VІІ клас […]
Резултати от областния кръг на олимпиадата по география и икономика  5 клас – ТУК 6 клас – ТУК 7 , 9, 10-12 клас – ТУК Резултати от областния кръг на олимпиадата по гражданско образование 1-4; 5-8; 9-12 клас – ТУК […]
Заповед за определяне датите на националните външни оценявания за ІV, VІІ, Х клас и график на дейностите организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване. – ТУК   […]