Monthly Archives: юни 2019

  Уважаеми родители на седмокласници,  ТУК можете да се запознаете с графика на дейностите по приемането на учениците в неспециализирани училища за учебната 2018-2019 г., съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование. […]
Средно училище „Н. Вапцаров“ обявява 6 шест свободни места в І клас. Желаещите родители могат да запишат бъдещите първокласници, представяйки оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група в детската градина. Записването става в стая 213 на училището. […]
Уважаеми родители, записването става с представяне на оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група. Очакваме Ви до 7 юни в стая 213, при зам.-директор Я. Пецова. Уведомяваме Ви, че родителската среща ще се проведе на 11 юни от 17,30 часа […]