Monthly Archives: октомври 2017

1 Аксу Надеждов Фердов 2 Александър Свиленов Стойчев 3 Алексис Кенет Обинна Медже 4 Андреа Добринова Калинова 5 Андреяна Теодорова Иванова 6 Веселин Димитров Димитров 7 Виктор Асев Златев 8 Виктория Тихомирова Тодорова 9 Габриела Георгиева Маринова 10 Данаил Димитров […]
1. Български език – Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева и Борислав Борисов – Издателство „Просвета“ 2. Литература – Кирил Топалов, Ангел Малинов, Издателство „Просвета плюс“ 3. Английски език – колективна заявка 4. Математика – Т. Витанов, издателство „Анубис“ 5. […]