Прием 1 клас 2024-2025 година

Прием 2024-2025 учебна година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Най-важното нещо за едно дете е успешният старт. СУ „Никола Вапцаров” предлага солидна общообразователна подготовка, атестат за която са отличните резултати, показани от учениците ни на всички Национални външни оценявания за ІV клас -В първата тройка в Силистренска област и по четирите учебни предмета—Български език, Математика, Човекът и природата, Човекът и обществото.

Децата имат нужда и от сцена за изява на своите таланти. Нашите възпитаници са завоювали над 500 награди на престижни международни и национални конкурси и фестивали. Освен в часовете по разширена подготовка, децата имат възможност за творческо развитие и в художествените състави.

В ерата на информационното общество изключително важно е да научим децата как да стигат до информацията и да им дадем инструментариума—информационните технологии. Ние го правим успешно повече от 10години и свидетелство за това са международните и националните призове по информационни технологии, които сме завоювали.

Децата не могат и без приятели. В лицето на своите учители имат не само учител, но и приятел, който ги обича, подкрепя и разбира. Ние работим в тясна връзка с нашите родители и представители на институциите и неправителствените организации в града.

Ето и предложенията ни: 

а) Разширена подготовка  „Информационни технологии“

Първокласниците изучават информационни технологии 2 часа седмично в групи, по учебни програми, утвърдени от МОН. Работи се със специално разработен софтуер, който осигурява усвояване на базисни компютърни компетенции и надграждане на общообразователния минимум по основните предмети—четени, писане, математика, роден край. Работната среда е съобразена с хигиенните изисквания—самостоятелен компютърен кабинет, оборудван с модерни компютри и система за онагледяване на учебния процес. Обучението се води от начален учител—специалист по информационни технологии. Проекто-базираното обучение по информационни технологии дава възможност за развитие на творческите заложби на децата и развитие на уменията им за работа в екип.

б) Разширена подготовка „Хореография“ – Класически балет и български народни танци

На децата се дава възможност да изучават класически балет или български народни танци в групи, водени от специалист—хореограф и корепетитор. Обучението се води в климатизирани и специално обордвани зали. Придобитите сценични умения децата имат възможност да доразвиват в Балет „Мечтание” и ФА „Макамлийчета”. Многобройни са изявите на двата състава на силистренска сцена, а за качеството на обучение говорят и десетките призови места от различни конкурси.

И още за организацията на учебния процес:

Общообразователната подготовка на първокласниците се води от класния ръководител, на една смяна, в самостоятелна класна стая, в отделен учебен корпус. Учебният процес е организиран целодневно, като за всички класове е осигурена стая за отдих и столова. В училището приключи програмата за реновация на класните стаи, чрез която всички класни стаи са с напълно ново обзавеждане, климатизирани и оборудвани с модерна компютърна и видео техника. В Разширената подготовка на първокласниците е включен и допълнителен час по български език. От втори клас се въвежда обучение по чужд език—английски.

Учители на бъдещите първи класове – Марияна Гагова, Нели Кьосева, Милена Тодорова

и учителите в Целодневната организация на учебния ден – Милка Чиколова, Татяна Иванова, Илияна Василева

Заявления  (изтегли бланка ТУК)за прием се приемат в 215 кабинет на училището при директора – К. Нейков