Учебници за гимназиален етап за учебната 2023-2024 година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА VІІІ – ХІІ КЛАС  УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА

 СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА VІІІ КЛАС

Профил „Обществени науки“ 

Учебен предмет

Автор

Издателство

1

Български език

Колектив

БГ учебник

2

Литература

Колектив

Булвест 2000

3

Английски език

„Think for Bulgaria “ A1, A2, B 1.1

Хърбърт Пухта и колектив

Клет

4

Математика

К. Банков

Просвета

5

Информационни технологии

И. Първанов

Домино

6

Философия

Е. Иванова-Варджийска

Просвета

7

Музика

Л. Пейчева

Просвета

8

Изобразително изкуство

М. Мойнова

Просвета плюс

 СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА IX КЛАС

Профил „Обществени науки“ 

Учебен предмет

Автор

Издателство

1

Български език

Колектив

БГ учебник

2

Литература

В. Герджикова

Булвест 2000

3

Английски език

Jenny Dooley

„Express Publishing“

4

Немски език

Giorgio Motta – Magnet smart

Клет

5

Математика

К. Банков и колектив

Просвета

6

Информационни технологии

И. Първанов

Домино

7

История и цивилизации –

учебник за 8 клас

Б. Гаврилов, К. Славчев

Просвета 1945

8

История и цивилизации –

учебник за 9 клас

М. Груев, К. Стоянов

Просвета 1945

9

География и икономика – 9 клас

за профилирано и професионално образование с ИИЧЕ

Р. Пенин

Булвест 2000

 

10

Философия

Е. Иванова-Варджийска

Просвета

12

Биология и здравно образование –

9 кл. за профилирано и професионално образование с ИИЧЕ

М. Шишиньова

Анубис

13

Физика и астрономия – 9 кл. за профилирано и професионално образование с ИИЧЕ

Е. Златкова и колектив

Анубис

14

Химия и опазване на ок.среда – 9 кл. за профилирано и професионално образование с ИИЧЕ

С. Цаковски

Анубис

15

Музика

Л. Пейчева

Просвета

16

Изобразително изкуство

М. Мойнова

Просвета Плюс

 СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА X КЛАС

Профил „Обществени науки“ 

Учебен предмет

Автор

Издателство

1

Български език

Колектив

БГ учебник

2

Литература

Колектив

Булвест 2000

3

Английски език

Jenny Dooley

„Express Publishing“

4

Немски език

Giorgio Motta – Magnet smart

Клет

5

Математика

К. Банков и колектив

Просвета

6

Информационни технологии

И. Първанов

Домино

7

История и цивилизации

Пл. Павлов

Просвета

8

География и икономика

Р. Пенин

Булвест

9

Философия

Е. Иванова-Варджийска

Просвета

10

Биология и здравно образование

М. Шишиньова

Анубис

11

Физика и астрономия

Е. Златкова и колектив

Анубис

12

Химия и опазване на ок. среда

Б. Донкова и колектив

Булвест 2000

13

Музика

Л. Пейчева

Просвета

14

Изобразително изкуство

М. Мойнова

Просвета Плюс

 СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА XI  КЛАС

Профил „Обществени науки“ 

Учебен предмет

Автор

Издателство

1

Български език

Колектив

БГ учебник

 

2

Литература

Колектив

Булвест 2000

 

3

Английски език – ООП

Jenny Dooley

„Express Publishing“

 

4

Немски език

Giorgio Motta – Magnet smart

Клет

 

5

Математика

К. Банков и колектив

Просвета

 

6

Гражданско образование

Хр. Тодоров

Просвета

 

7

История и цивилизация – ПП

Модул 1, 2, 3 (един учебник)

Б. Гаврилов

Просвета

8

География и икономика – ПП

Модул 1

Р. Пенин

Клет

9

География и икономика – ПП

Модул 2, 3, 4 (отделни учебници)

Ст. Дерменджиева

и колектив

Просвета

10

Английски език – ПП

Jenny Dooley

„Express Publishing“

 

11

Биология и здравно образование – ПП

Вл. Овчаров

Клет

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА XIІ  КЛАС

Профил „Обществени науки“

 

Учебен предмет

Автор

Издателство

1

Български език

 

Колектив

Булвест 2000

2

Литература

 

Колектив

Булвест 2000

3

Английски език – ООП

 

Jenny Dooley

„Express Publishing“

4

Немски език

Giorgio Motta – Magnet smart

Клет

5

Математика

 

К. Банков и колектив

Просвета

6

Гражданско образование

 

Хр. Тодоров

Просвета

7

История и цивилизация – ПП

Модул 1, 2, 3 (един учебник)

М. Груев

Просвета

8

География и икономика – ПП

Модул 5, 6

Е. Сарафова

Клет

9

Английски език – ПП

 

Jenny Dooley

„Express Publishing“

10

Биология и здравно образование – ПП

Вл. Овчаров

Клет