Успехи на ХІІ литературна конференция във Велико Търново

Три оценки отличен и осем много добри – това е равносметката от участието на наши ученици в ХІІ литературна конференция в град Велико Търново. Есетата на момичетата от 11 и 12 клас бяха оценявани от професор Радослав Радев – преподавател във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий“. С постигнатите резултати момичетата вече могат да се похвалят, че са приети в университета. Поздравления и за труда на тяхната преподавателка – Лидия Петрова.