Записване на приетите деца в І клас за учебната 2019-2020 година

Здравей първи клас!

Уважаеми родители, записването става с представяне на оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.

Очакваме Ви до 7 юни в стая 213, при зам.-директор Я. Пецова.

Уведомяваме Ви, че родителската среща ще се проведе на 11 юни от 17,30 часа в СУ „Н. Вапцаров“, зала 409