Списък на децата, кандидатствали и приети в 1 клас за учебната 2020-2021 година

вх № Име вх № Име вх № Име
1 Ева Ив. Д. 34 Кейти Хр. Андр. 67 Божидар Кр. Мл.
2 Дамян М. Д. 35 Никол Н. Д. 68 Александър Г. Ст.
3 Пресиан Ст. Гр. 36 Дариан В. В. 69 Християн К. К.
4 Драгомир М. Т. 37 Александра Ю. П. 70 Александра Мл. М.
5 Йоана К. К. 38 Георги Д. Д. 71 Виктор Н. Ж.
6 Тодор Кр. Г. 39 Божидара Пл. П. 72 Лилия-Ясмин Х. М.
7 Никълъс Н. Кр. 40 Инна Пл. П. 73 Андони Ст. Д.
8 Боян П. Ос. 41 Преслава М. Б. 74 Християн К. К.
9 Вяра Ив. Ст. 42 Никол Ст. Ст. 75 Михаела Ст. М.
10 Михаела Н. Ив. 43 Христина Д. Ч. 76 Стелиян Гр. Б.
11 Кристияна Ив. Ив. 44 Ясен Т. Т. 77 Памела Ф. С.
12 Каролина Д. Хр. 45 Вероника Т. М.  
13 Дениз Т. Н. 46 Йоана П. М.
14 Нанси Пл. Н. 47 Виктория Т. Ен.
15 Ясен Ив. Т. 48 Мелек Ил. В.
16 Александър М. Ст. 49 Джейлян Т. Ж.
17 Антоний Искр. Д. 50 Лилиа Св. Сл.
18 Преслав Ст. С. 51 Андрей Ил. Н.
19 Даниел Ан. В. 52 Виктория Б. В.
20 Димитър Кр. Д. 53 Володя Вл. Сл- Св.
21 Калоян Ив. Г. 54 Джулен Дж. К.
22 Божидара Р. Ив. 55 Виктор Кр. Костов
23 Цветелина Ц. Т. 56 Ема Д. С.
24 Даная Хр. Г. 57 Симеон Д.Д. Родителска среща: 18 юни (четвъртък) от 17,30 часа в СУ „Н. Вапцаров“
25 Дариан Д. Андр. 58 Кубрат Д. Д.
26 Максим Д. Т. 59 Антоан Вл. М.
27 София-Елисавета В. М. 60 Мартин В. Т.
28 Калина Вл. Ст. 61 Камелия Янк. Т.
29 Никола Я. Аб. 62 Катрин Андр. Енч.
30 Константин Н. Ив. 63 Дани Ал. Й.
31 Тея Ив. Г. 64 Албена М. Б.
32 Виктория Вл. В. 65 Михаела Ив. М.
33 Владимир В. Т. 66 Даная Ат. Г.