Седмично разписание

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ:

1 и 2 клас                                             3 – 12 клас

1 час – 8:20 – 8:55                         1 час – 8:00 – 8:40

2 час – 9:05 – 9:40                        2 час – 8:50 – 9:30

3 час – 10:00 – 10:35                    3 час – 10:00 – 10:40

4 час – 10:50 – 11:25                     4 час – 10:50 – 11:30

5 час – 11:40 – 12:15                      5 час – 11:40 – 12:20

6 час – 12:30 – 13:05                     6 час – 12:30 – 13:10

7 час –              –                               7 час – 13:20 – 14:00