Седмично разписание

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ:

1 и 2 клас                                             3 – 4 клас                               5 – 12 клас

1 час – 8:20 – 8:55                         1 час – 8:15- 8:55                              1 час – 8:00 – 8:40

2 час – 9:05 – 9:40                        2 час – 9:00- 9:40                            2 час – 8:50 – 9:30

3 час – 10:00 – 10:35                    3 час – 10:00 – 10:40                       3 час – 10:00 – 10:40

4 час – 10:50 – 11:25                     4 час – 10:50 – 11:30                         4 час – 10:50 – 11:30

5 час – 11:40 – 12:15                      5 час – 11:40 – 12:20                         5 час – 11:40 – 12:20

6 час – 12:30 – 13:05                     6 час – 12:30 – 13:10                         6 час – 12:30 – 13:10

7 час –              –                               7 час – 13:20 – 14:00                        7 час – 13:20 – 14:00