Свободни места в паралелките за учебната 2018-2019 г.