Резултати от областния кръг на олимпиадата за четвъртокласници „Знам и мога“

На 25 февруари в СУ „Никола Вапцаров“ се проведе областният кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за ученици от четвърти клас. В нея взеха участие 32 деца от област Силистра.

Протоколите са премахнати, съгласно регламента на олимпиадата.