РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ/Я

Протокол за резултатите на учениците от областен кръг на олимпиада по история и цивилизации/я – ТУК

Протокол на учениците от VII клас, допуснати до участие в Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации през учебната
2020/2021 година – ТУК