Профил на купувача

2019 г.

ЗАПОВЕД

за определяне на доставчици по схемите “ Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 г. ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод„ и „Училищно мляко” за учебните 2019г./2020г.,  2020г./ 2021г. и 2021г./2022г.  ТУК

 

2016 година

НОВО!

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ от ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С Предмет: ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА СОУ „Н.Й. Вапцаров“, ГР.СИЛИСТРА

ПОРЪЧКА- СПЕЦИФИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

Борсов договор

Информация за сключен договор

Поръчка – спецификация към договор за борсово представителство

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА, СОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПЛАЩАНИЯ, ЗД Обществени ПОРЪЧКИ


2015 година

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ от ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С Предмет: ДОСТАВКА НА ГОТОВО ПРИГОТВЕНА ХРАНА-КЕТЪРИНГ ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-VIII КЛАС В СОУ „Н.Й. вапцаров“, ГР.СИЛИСТРА

Публична покана

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9044973

Протокол от заседание на Комисията

Договор с избраната фирма изпълнител

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ от ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С Предмет: „ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I- I V КЛАС В СОУ“ Н.Й. ВАПЦАРОВ „, ГР.СИЛИСТРА“

Публична покана

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9044974

Протокол от заседание на Комисията

Договор с избраната фирма изпълнител


2014 година

СОУ „Н.Й.Вапцаров“, обявява обществена поръчка за избор на изпълнител По реда на глава VIIIА от Закона за обществени поръчки с предмет: „ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I- I V КЛАС В СОУ“ Н.Й. вапцаров “ , ГР.СИЛИСТРА “

Публична покана -. Стр 1, стр. 2, стр. 3

Приложение към публична покана №9032134

Протоколи от заседание на Комисията за обществени поръчки:

Протокол 1, Протокол 2, Протокол3

ДОГОВОР за доставка на английски английски закуски за учениците От 1 до 4 клас в СОУ „Никола Вапцаров“.

СОУ „Н.Й.Вапцаров“, обявява обществена поръчка за избор на изпълнител По реда на глава VIIIА от Закона за обществени поръчки с предмет: „ДОСТАВКА НА ГОТОВО ПРИГОТВЕНА ХРАНА-КЕТЪРИНГ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV III КЛАС В СОУ“ Н.Й. ВАПЦАРОВ „, ГР.СИЛИСТРА“

Публична покана – стр.1, стр.2, стр3

Приложение към Публична покана № 9032133

Протокол – стр 1, стр 2, стр 3, стр. 4

ДОГОВОР за доставка на английски английски Готово приготвена храна – кетъринг за учениците от 1-8 клас в СОУ „Никола Вапцаров“ – Силистра