ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

„Доставка в СУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Силистра за учебната 2020/2021 година на закуски за подпомагане на учениците в І – ІV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици от І- ІV клас, включени в целодневното обучение”.

Документите можете да намерите и на страницата „Профил на купувача“ – http://www.suvapcarov.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/