Планове и програми

УЧЕБНА 2023-2024 ГОДИНА

Годишен план за дейността на СУ „Никола Й. Вапцаров“  – ТУК

План за действие и финансиране към Стратегия за развитие на СУ „Н. Вапцаров“ 2023-2024 г. – ТУК

Училищни учебни планове за учебната 2023-2024година:

Начален етап

1 клас –

2 клас – 

3 клас –

4 клас –

Прогимназиален етап

5 клас – ,

6 клас –

7 клас –

Гимназиален етап – Профил „Обществени  науки“

8 клас – ТУК

9 клас – ТУК

10 клас – ТУК

11 клас – ТУК

12 клас – ТУК

–––––––––––––––––––––––––––––

УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

Годишен план за дейността на СУ „Никола Й. Вапцаров“ – ТУК

План за работа по механизма за противодействие на училищния тормоз – ТУК

Училищни учебни планове за учебната 2022-2023година:

Начален етап

1 клас – ТУК

2 клас – ТУК

3 клас – ТУК

4 клас – ТУК

Прогимназиален етап

5 клас – ТУК

6 клас – ТУК

7 клас – ТУК

Гимназиален етап – Профил „Обществени  науки“

8 клас – ТУК

9 клас – ТУК

10 клас – ТУК

11 клас – ТУК

12 клас – ТУК

–––––––––––––––––––––––––-

УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА

Годишен план за дейността на СУ „Никола Й. Вапцаров“ –ТУК

План за работа по механизма за противодействие на училищния тормоз – ТУК

Училищни учебни планове за учебната 2021-2022година:

Начален етап

1 клас – ТУК

2 клас – ТУК

3 клас – ТУК

4 клас – ТУК

Прогимназиален етап

5 клас – ТУК

6 клас – ТУК

7 клас – ТУК

Гимназиален етап

Профил „Обществени  науки“

8 клас – ТУК

9 клас – ТУК

10 клас – ТУК

11 клас – ТУК

12 клас –ТУК

–––––––––––––––––––––––

УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

Годишен план за дейността на СУ „Никола Й. Вапцаров“ – ТУК

План-програма за действие за безопасност на движението по пътищата на СУ „Никола Вапцаров“ – гр. Силистра за учебната 2020-2021 – ТУК

Училищни учебни планове за учебната 2020-2021година:

Начален етап

1 клас – ТУК,

2 клас – ТУК,

3 клас – ТУК,

4 клас – ТУК

Прогимназиален етап

5 клас – ТУК

6 клас – ТУК

7 клас –ТУК

Гимназиален етап

Профил „Обществени  науки“ – 8 клас – ТУК,

9 клас – ТУК,

10 клас – ТУК,

11 клас – ТУК

Профил „Хуманитарен“ – 12 клас – ТУК

–––––––––––––––––––––––––––

УЧЕБНА 2019-2020 ГОДИНА

Годишен план за дейността на СУ „Никола Й. Вапцаров“ – ТУК

Училищни учебни планове за учебната 2019-2020година:

 1. 1 – 4 клас –   ТУК
 2. 5 – 10 клас – ТУК
 3. 11 клас Профил „Хуманитарен“ – ТУК
 4. 12 клас Профил „Хуманитарен“ – ТУК
 5. 12 клас Непрофилирана подготовка – ТУК

УЧЕБНА 2018 – 2019 ГОДИНА

Годишен план за дейността на Средно училище „Никола Вапцаров“ – ТУК 

Училищни учебни планове за учебната 2018 – 2019 година:

 1. 1- 3 клас – ТУК 
 2. 4 клас – ТУК  
 3. 5 – 9 клас – ТУК
 4. 10 клас Профил „Хуманитарен“ – ТУК
 5. 11клас Профил „Хуманитарен“ – ТУК
 6. 11 клас Непрофилирана подготовка – ТУК
 7. 12 клас Профил „Хуманитарен“ – ТУК

Приети форми на обучение за учебната 2018 – 2019 година – ТУК