Планове

УЧЕБНА 2019-2020 ГОДИНА

Годишен план за дейността на СУ „Никола Й. Вапцаров“ – ТУК

Училищни учебни планове за учебната 2019-2020 година:

 1. 1 – 4 клас –   ТУК
 2. 5 – 10 клас – ТУК
 3. 11 клас Профил „Хуманитарен“ – ТУК
 4. 12 клас Профил „Хуманитарен“ – ТУК
 5. 12 клас Непрофилирана подготовка – ТУК

 

 

УЧЕБНА 2018 0 2019 ГОДИНА

Годишен план за дейността на Средно училище „Никола Вапцаров“ – ТУК 

Училищни учебни планове за учебната 2018 – 2019 година:

 1. 1- 3 клас – ТУК 
 2. 4 клас – ТУК  
 3. 5 – 9 клас – ТУК
 4. 10 клас Профил „Хуманитарен“ – ТУК
 5. 11клас Профил „Хуманитарен“ – ТУК
 6. 11 клас Непрофилирана подготовка – ТУК
 7. 12 клас Профил „Хуманитарен“ – ТУК

Приети форми на обучение за учебната 2018 – 2019 година – ТУК