Нашите учители

2017-2018 учебна година

 • Ръководство :

Директор – Калоян Нейков

ЗДУД – Начален етап – Ясенна Пецова; Прогимназиален и гимназиален етап – Жанет Любенова

 • Педагогически съветник – Татяна Добрева
 • Училищен психолог – Грета Михайлова
 • Училищен логопед – Илина Събева
 • Ресурсен учител – Радислава Йонкова
 • Начални учители

1 клас – Миглена Николова, Тодорка Вълчева, Снежана Кирчева, Елена Вичева, Надка Петрова, Свилен Стойчев

2 класМарияна Гагова, Нели Кьосева, Милка Чиколова, Милена Тодорова, Соня Додева, Таня Иванова, Калоян Харизанов, Илияна Тодорова

3 клас – Мариана Денева, Павлина Йорданова, Димитър Недков, Маргарита Димова, Виктория Неделчева, Красимира Петкова

        4 класДияна Караянева, Даниела Григорова, Милена Маринова, Сия Цонева, Милена Димитрова, Елеонора Димитрова

 • Български език и литература, чужд езикБЕЛ – Елена Ласкова, Лидия Петрова, Бисерка Каменова, Владислав ДимитровАЕ – Татяна Липкова, Женя Георгиева,  Грета Вълчева, Елка Симеонова, Владислав Димитров, Владислав ДимитровНЕ – Бисерка Каменова
 • Математика, информатика и информационни технологии

Математика – Димо Касабов, Маргарита Стойчева, Йорданка Илиева

Информатика и информационни технологии – Деяна Хаджиева, Ясенна Пецова, Ветка Стаматова, Димо Касабов, Йордан Стойчев

 • Обществени науки и гражданско образование

История и цивилизации – Калоян Нейков, Йорданка Радева, Розалина Иванова

География и икономика – Йорданка Радева, Лиляна Николова

Философия – Лиляна Николова, Розалина Иванова

Етика и право – Лиляна Николова

Свят и личност – Лиляна Николова

Психология и логика – Татяна Добрева

 • Природни науки и екология

Физика и астрономия – Йорданка Илиева, Румяна Ковачева

Химия и опазване на околната среда – Румяна Ковачева

Човекът и природата – Румяна Ковачева, Керанка Георгиева

Биология и здравно образование – Керанка Георгиева

 • Изкуства, домашен бит и техника

Изобразително изкуство – Димитър Златев, Мариела Тодорова

Музика – Дариела Георгиева, Жанет Любенова

Хореография – Боряна Кьосева, Димитър Джамбазов

Технологии и предприемачество, Домашен бит и техника, Технологии – Мариела Тодорова

 • Физическо възпитание и спорт – Димитър Маринов, Димитра Черникова
 • Администрация и помощен персонал

Главен счетоводител – Славянка Славова

ЗАС – Дарина Цонева-Георгиева

Касиер – Веселина Димитрова

Домакин – Снежина Тодорова

Шофьор на училищен автобус – Борис Борисов

Пазач невъоръжена охрана – Дочо Дочев

Хигиенисти – Павлина Петрова, Марийка Иванова, Калинка Нейкова, Виолета Георгиева

Огняр – Стефан Петрушев