Нашите учители

2020-2021 учебна година

 • Ръководство :

Директор – Калоян Нейков – телефон 0894419580

ЗДУД – Начален етап – Ясенна Пецова;

                 Прогимназиален и гимназиален етап – Жанет Любенова

 • Педагогически съветник – Татяна Добрева
 • Училищен психолог – Грета Михайлова
 • Училищен логопед – Илина Събева
 • Ресурсни учители – Радислава Йонкова, Виолета Жейнова
 • Начални учители

1 клас – Марияна Гагова, Нели Кьосева, Милена Тодорова, Соня Додева, Таня Иванова,  Илияна Тодорова

2 клас – Мариана Денева, Павлина Йорданова, Димитър Недков, Маргарита Димова, Виктория Неделчева, Милка Чиколова

3 клас – Дияна Караянева, Даниела Григорова, Милена Маринова, Елеонора Димитрова, Милена Димитрова, Калоян Харизанов

        4 клас – Миглена Николова, Тодорка Вълчева, Снежана Кирчева, Красимира Петкова (Елена Вичева), Искра Иванова, Антония Калдарева,

 • Български език и литература, чужд език:

      БЕЛ – Елена Ласкова, Елена Ласкова, Бисерка Каменова, Светлана Алтунян,

      АЕ – Татяна Липкова, Женя Георгиева,  Грета Вълчева, Елка Симеонова,

      НЕ – Бисерка Каменова (Светлана Алтунян)

 • Математика, информатика и информационни технологии

Математика – Тодорка Славова, Стойчо Нечев, Галя Стефанова

Информатика и информационни технологии – Деяна Хаджиева, Ясенна Пецова, Ветка Стаматова, Милица Николова

 • Обществени науки и гражданско образование

История и цивилизации – Калоян Нейков, Йорданка Радева, Розалина Иванова

География и икономика – Йорданка Радева, Лиляна Николова

Философия – Лиляна Николова

Етика и право – Лиляна Николова

Свят и личност – Лиляна Николова

Гражданско образование – Лиляна Николова

 • Природни науки и екология

Физика и астрономия – Петя Христова, Стойчо Нечев

Химия и опазване на околната среда – Петя Христова

Човекът и природата – Петя Христова, Дарин Боев

Биология и здравно образование – Дарин Боев

 • Изкуства, домашен бит и техника

Изобразително изкуство – Димитър Златев, Мариела Тодорова

Музика – Дариела Георгиева, Жанет Любенова

Хореография – Боряна Кьосева, Димитър Джамбазов

Технологии и предприемачество, Домашен бит и техника, Технологии – Мариела Тодорова

 • Физическо възпитание и спорт – Димитър Маринов, Николай Тончев
 • Администрация и помощен персонал

Главен счетоводител – Славянка Славова

ЗАС – Дарина Цонева-Георгиева

Касиер – Веселина Димитрова

Домакин – Снежина Тодорова

Шофьор на училищен автобус – Борис Борисов

Пазач невъоръжена охрана – Дочо Дочев

Хигиенисти – Павлина Петрова, Марийка Иванова, Калинка Нейкова, Виолета Георгиева

Огняр – Стефан Петрушев