Национални външни оценявания ІV, VІІ, Х клас през учебната 2019-2020 г.

Заповед за определяне датите на националните външни оценявания за ІV, VІІ, Х клас и график на дейностите организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване. – ТУК