Национална олимпиада „Знам и мога“ за ученици от ІV клас

Списък на учениците от ІV клас, допуснати за участие в националния кръг на  олимпиадата „Знам и мога“ през учебната 2020-2021 година – ТУК

Резултати от арбитрирането на писмените работи на учениците от IV клас, предложени от областните комисии за участие в националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ през учебната 2020 – 2021 година – ТУК

 

Националният кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за ученици от ІV клас ще се проведе на 10 април в СУ „Никола Вапцаров“. Начален час 9:00.