Материална база

Средно училище „Никола Вапцаров“ разполага с отлично оборудвани класни стаи и кабинети. Всяка паралелка има собствена класна стая, а за най-малките ученици са оборудвани и отделни игротеки. Всички класни стаи са оборудвани с компютри, монитори и проектори, за да могат да се използват електронни ресурси в обучението.

класна стая в начален етап                                                                              класни стаи в гимназиален етап
Пъстър, весел и позитивен е животът в училище

В училището функционират и три самостоятелни мултимедийни кабинета, предназначени за класовете от прогимназиален етап.

Разполагаме и с четири отлично обзаведени компютърни кабинета, в които се провежда обучението по информационни технологии, информатика и компютърно моделиране.

Обучението по физическо възпитание и спорт се осъществява в три спортни зали – физкултурен  салон (волейбол и баскетбол), Зала 2 – тенис на маса и фитнес, салон – за най-малките ученици, оборудуван с подходящи спортни уреди и пособия. През 2023 година започна и строителството на голям, модерен физкултурен салон, който да отговори на нарастващите нужди на учениците ни.

Обедното хранене на децата от 1 до 4 клас се осъществява в две самостоятелни трапезарии.

През учебната 2023-24 година училището ще оборудва голяма модерна столова за всички деца от начален етап.

През 2019 година училището, съвместно с английската благотворителна организация LightSource Charity приключи обновяването на материалната база и днес можем да се похвалим с напълно обновени класни стаи и кабинети.

Балетната зала

Обновената столова

Централното фоайе на първия етаж

Компютърният кабинет на най-малките

Любимо място за отдих – фоайето на 3 етаж

Обичам моето училище! – фоайето на  1 етаж