Материална база

Средно училище „Никола Вапцаров“ разполага с отлично оборудвани класни стаи и кабинети. Всяка паралелка има собствена класна стая, а за най-малките ученици са оборудвани и отделни игротеки. В стаите на класовете от начален и гимназиален етап са монтирани компютри, монитори и проектори, за да могат да се използват електронни ресурси в обучението.

класната стая на 3б клас                                                  класната стая на 8а клас                                  класната стая на 10а клас

 

класната стая на 3а клас                                                                 класната стая на 7а клас                                       класната стая на 10б клас

В училището функционират и три самостоятелни мултимедийни кабинета, предназначени за класовете от прогимназиален етап.

Разполагаме и с три отлично обзаведени компютърни кабинета, в които се провежда обучението по информационни технологии, информатика и компютърно моделиране.

Обучението по физическо възпитание и спорт се осъществява в три спортни зали – физкултурен  салон (волейбол и баскетбол), Зала 2 – тенис на маса и фитнес, салон – за най-малките ученици, обордуван с подходящи спортни уреди и пособия.

Обедното хранене на децата от 1 до 4 клас се осъществява в две самостоятелни трапезарии.

През лятото на 2018 година училището, съвместно с Фондация Light Source Charity ремонтира и обнови 20 класни стаи, трапезария, коридори и фоайета, като направи учебната среда още по-позитивна и приятна за учениците.

Балетната зала

Обновената столова

Централното фоайе на първия етаж

Компютърният кабинет на най-малките

Любимо място за отдих – фоайето на 3 етаж

Обичам моето училище! – фоайето на  1 етаж