Класиране на децата в първи клас за учебната 2017-2018 година

1 Аксу Надеждов Фердов
2 Александър Свиленов Стойчев
3 Алексис Кенет Обинна Медже
4 Андреа Добринова Калинова
5 Андреяна Теодорова Иванова
6 Веселин Димитров Димитров
7 Виктор Асев Златев
8 Виктория Тихомирова Тодорова
9 Габриела Георгиева Маринова
10 Данаил Димитров Тодоров
11 Даниел Найденов Тодоров
12 Дария Венелинова Василева
13 Даян Юмер Чауш
14 Дейвид Антоанетов Петров
15 Денис Рамис Исмет
16 Димитър Миленов Радев
17 Ева Калоянова Нейкова
18 Екатерина Максимова Жекова
19 Елица Владиславова Тодорова
20 Ема Маринова Цветанова
21 Иван Ивелинов Тодоров
22 Иван Христов Христов
23 Иванина Георгиева Нейчева
24 Илиян Николоаев Пенев
25 Инджи Мерсин Мехмед
26 Йоана-Мария Димчова Кьосева
27 Исабелл Илиянова Вълева
28 Калин Христов Христов
29 Калоян Бориславов Иванов
30 Калоян Пламенов Тодоров
31 Касилия Красимирова Тодорова
32 Константин Константинов Руменов
33 Красимир Живков Колев
34 Красимира Ангелова Красимирова
35 Красияна – Мария Великова Христова
36 Кристиян Венелинов Динев
37 Кристиян Красимиров Босев
38 Кристиян Мартинов Кеворк
39 Кристиян Миленов Николов
40 Лидия Калинова Тодорова
41 Магдалена Николова Петрова
42 Мартин Маринов Бориславов
43 Мартин Петров Иванов
44 Мартин Христов Христов
45 Мелиса Исмаил Якуб
46 Мелиса Орхан Февзи
47 Михаела Георгиева Георгиева
48 Моника Николаева Ковачева
49 Моника Бориславова Минчева
50 Моника Ивайлова Пейчева
51 Наталия Георгиева Кулева
52 Наталия Пламенова Великова
53 Никола Николов Петков
54 Памела Станиславова Енева
55 Петър Петров Петров
56 Преслава Илиянова Георгиева
57 Радостина Руменова Радева
58 Рая Росенова Добрева
59 Росица Георгиева Николова
60 Светлозар Петров Петров
61 Сиана Иванова Стоянова
62 Сиана Тихомирова Тодорова
63 Симеон Добринов Аджемов
64 Симона Станимирова Колева
65 Славян Златков Димов
66 Станьо Георгиевич Георгиев
67 Теодор Живков Драгиев
68 Теодор Красимиров Петров
69 Теодор Руменов Димитров
70 Траяна Стоилова Тодорова
71 Туана Айсун Ахмед
72 Хараламби Ангелов
73 Цветелин Димитров Николов
74 Чагла – Мехмедов
75 Чънар Ашкън Шевкъ
76 Ърмак Руфи Фахридин
77 Яница Маринова Александрова

Училищна комисия за изпълнение на училищния план-прием:
Председател: Ясенна Пецова – Заместник-директор учебна едйност
Членове:

1. Тодорка Вълчева – старши учител
2. Дариела Георгиева – старши учител