Графици и заповеди за текущата учебна година

Графици и заповеди – 2023-2024 учебна година

Заповед за организация на учебния ден – ТУК

Заповед за определяне формите на обучение – ТУК

График за провеждане на консултации с родители през първия учебен срок – ТУК

График за консултации на учители по учебни предмети през първия учебен срок – ТУК

Заповед за определяне организацията и изпитни сесии с ученици в самостоятелна форма на обучение – ТУК

Графици за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение :

  • месец ноемвриТУК

Графици и заповеди – 2022-2023 учебна година

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием в І клас за учебната 2022-2023 г. – ТУК

Заповед за организация на учебния ден през учебната 2022-2023 г. – 

Заповед за определяне формите на обучение през учебната 2022-2023 г. – ТУК

График за провеждане на консултации с родители през първия учебен срок на учебната 2022-2023 г. – ТУК

График за консултации на учители по учебни предмети през първия учебен срок на учебната 2022-2023 г. – ТУК

Заповед за определяне организацията и изпитни сесии с ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2022-2023 г. – ТУК 

Графици за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение :

  • месец ноемвриТУК
  • месец декември –ТУК
  • месец март – ТУК
  • месец април – ТУК