Графици и заповеди

Правилник за организиране на пропускателния режим в СУ „Н. Вапцаров“ – ТУК

Заповед за организация на учебния ден 2018-2019 г.  – ТУК

Заповед за определяне формите на обучение през учебната 2018/2019 год.ТУК

Заповед за определяне организацията и изпитни сесии с ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 год. – ТУК

График за консултации на учителите по учебни предмети през втория учебен срок на учебната 2018/2019 година- ТУК

График за провеждане на консултация с родители през втория учебен срок на учебната 2018/2019 година – ТУК

График за провеждане на контролни работи през втория срок на 2018/2019 учебна година – ТУК

График за провеждане на класни работи през втория срок на учебната 2018/2019 г. – ТУК

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение –  Редовна сесия март 2019 г. ТУК 

График за провеждане на поправителни изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение  Първа поправителна сесия – април 2019 г. ТУК