Графици и заповеди

Правилник за организиране на пропускателния режим в СУ „Н. Вапцаров“ – ТУК

Заповед за организация на учебния ден 2019-2020 г.  – ТУК

Заповед за определяне формите на обучение през учебната 2019/2020 год.ТУК

Заповед за определяне организацията и изпитни сесии с ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020год. – ТУК

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019-2020 г. –ТУК

График за провеждане на поправителни изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение  декември 2019 г. ТУК

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение, редовна сесия, март 2020 г. ТУК